Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Βελτίωση - Ανακαίνιση κινηματοθεάτρου Μαρούλα στη Μύρινα Λήμνου

Συμμετοχή στον διαγωνισμό που διεξάχθει από τον Δήμο Λήμνου για το έργο: "Βελτίωση - Ανακαίνιση κινηματοθεάτρου Μαρούλα στη Μύρινα Λήμνου", προϋπολογισμού 500.600,00€ με ΦΠΑ και Αναθεώρηση.