Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Ράχη" του Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής

Στις 17 Ιουνίου 2013, στα Γραφεία του Δήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη, υπεγράφη η Σύμβαση Κατασκευής Έργου, "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Ράχη" της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής"

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου είναι:

  • Προετοιμασία χώρου.
  • Διαμόρφωση απορριματικού αναγλύφου.
  • Έργα τελικής κάλυψης.
  • Έργα διαχείρησης ομβρίων.
  • Έργα περιβαλλοντικού ελέγχου.
  • Έργα πρασίνου και άρδευσης.