Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Διαχείριση Απορριμάτων

Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου

Στις 28-11-2012 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του τους δέκα οχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν με την παρούσα μελέτη είναι: (α) Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, περιλαμβανομένων και των συνδέσεων με τα ακίνητα.