Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Η Εταιρία

Η ΤΕΧΝΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται ως ανώνυμη τεχνική εταιρεία από τις 10 Δεκεμβρίου 2001. Είναι εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης Ευστράτιος Θ. Μπουχλής, η οποία ιδρύθηκε το 1991 µε σκοπό την ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
Οι υψηλές απαιτήσεις της αγοράς, η αύξηση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου, ώθησαν στην σύσταση της ανωνύμου εταιρείας.
 
Σκοπός της εταιρείας είναι είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Η ΤΕΧΝΗ Α.Ε παρέχει συνολικές λύσεις, τηρεί απαρέγκλιτα τα χρονικά και οικονομικά περιθώρια στην εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει, ενώ διατηρεί υψηλές ποιοτικές σταθερές.
 
 
Σχεδιάζει προτάσεις υψηλής αισθητικές, έντεχνες ποιοτικές κατασκευές άρτιας λειτουργικότητας και εγγυάται άριστα αποτελέσματα. Τεκµηριώνει το σχεδιασμό και την κατασκευή µε πλήρεις τεχνικές μελέτες, προδιαγραφές απαιτήσεων και προγράµµατα ποιότητας έργου, µε συνεχείς λεπτομερείς ελέγχους - δοκιμές. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, εμπλουτίζει και βελτιώνει την υλικοτεχνική υποδοµή σχεδιασμού και παραγωγής, διατηρώντας τις παραδόσεις όπου χρειάζεται.
 
Οι στόχοι της επιχείρησης είναι:

  • Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσιών και ιδιωτικών συμβατικών και ειδικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό.
  • Οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων µε αντιπαροχή. Επίσης πώληση ή εκμετάλλευση αυτών.
  • Η τεχνική και οικονομική µελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
  • Η αγορά και αξιοποίηση ακινήτων, µε αυτοχρηματοδότηση ανοικοδόµηση τους, για χρήση κατοικιών, ξενοδοχειακών ή επαγγελµατικών στεγών και πώληση ή εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων.

 
Στόχος της εταιρείας είναι να αυξάνει το µερίδιο της στην κατασκευαστική αγορά.

  • Να κατασκευάζει έργα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της και της νομοθεσίας.
  • Να παρουσιάζει αυξανόμενα οικονομικά µεγέθη.
  • Να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της.

Η αύξηση του µεριδίου της αγοράς θα επιδιωχθεί µέσω της συστηµατικότερης αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που διαθέτει στα μελλοντικά έργα. Η επιχείρηση θα επιδιώξει την αύξηση των ρυθμών εξέλιξης όλων των οικονομικών μεταβλητών που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια.
 
Οι παράγοντες που θα επιδράσουν στην εκπλήρωση του στόχου αυτού είναι η αυξημένη συµµετοχή της επιχείρησης σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και η καλύτερη αξιοποίηση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού της όσο και του µηχανολογικού της εξοπλισμού. Κάθε μια από τις δραστηριότητες της εταιρείας εκτελείται από πολύπλευρά καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό µε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο. Tα στελέχη µας διακρίνονται για την εμπειρία τους και τις ικανότητές τους στην οργάνωση, διαχείριση και κατασκευή έργων, µε αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει ξεχωρίσει για την ποιότητα των έργων που έχει εκτελέσει καθώς και για την έγκαιρη παράδοσή τους.