Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Υδραυλικά

Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού συνδέσμου στην ευρύτερη περιοχή Παμφίλων - Πύργοι Θερμής

Κύριος του έργου: ΔΕΥΑ Λέσβου 

Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου 70.000€

Αντικατάσταση του υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού του εξωτερκού υδραγωγείου του Συνδέσμου. Η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης θα γίνει με αγωγό πολυαιθυλενίου. 

 

 

Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου

Στις 28-11-2012 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του τους δέκα οχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν με την παρούσα μελέτη είναι: (α) Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, περιλαμβανομένων και των συνδέσεων με τα ακίνητα.