Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Υπογραφή σύμβασης για το έργο "Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου Δ.Ε. Μυτιλήνης με ασφαλτικό"

Υπογραφή σύμβασης για το έργο "Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου Δ.Ε. Μυτιλήνης με ασφαλτικό". Προϋπολογισμός δαπάνης εργασιών 499.000,00€ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας τμημάτων του οδικού αστικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου, με έργα συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος των οδών με ασφαλτικό.

Αφορά την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων δημοτικών οδών των οποίων το οδόστρωμα δεν είναι σε καλή κατάσταση με ρηγματώσεις, λακκούβες και διάφορα άλλα προβλήματα. Τα τμήματα αυτά δεν θα γίνουν διαπλατύνσεις και απαλλοτριώσεις, ούτε εκτεταμένες εκσκαφές και επιχώσεις. Πρόκειται για υφιστάμενο κεντρικό δημοτικό οδικό δίκτυο στο οποίο θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλτου, όπου αυτή χρειάζεται, με τις απαραίτητες κλίσεις για την εκροή των όμβριων υδάτων, με στόχο την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.