Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Δημόσια Έργα

Αποκατάσταση βατότητας...

"Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου Δ.Ε. Μυτιλήνης με ασφαλτικό"

Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας...

Στις 28-11-2012 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του τους δέκα οχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης.

Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού...

Κύριος του έργου: ΔΕΥΑ Λέσβου 

Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου 70.000€

Επισκευή παλαιού...

Επισκευή παλαιού Παρθεναγωγείου Πέτρας

Επισκευή παλαιού Παρθεναγωγείου Πέτρας

Σελίδες