Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Πιστοποιήση ΕΝ ISO 9001

Η ΤΕΧΝΗ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ISO 9001:2008 σε όλα τα τεχνικά έργα που εκτελεί (οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, οδοποιία και λιμενικά). Το σύστημα αυτό πληρεί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Η ποιότητα είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας μας, συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών με στόχο την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της.

Οι στόχοι - οφέλη μας από την εφαρμογή τους Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ISO 9001:2008 είναι μεταξύ άλλων:

• Η αύξηση της ικανοποιήσης των πελατών.
• Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
• Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου.
• Η προσέλευση επενδύσεων
• Η βελτίωση της εικόνας της εταιρείας
• Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων.
• Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη λήψη ευθυνών.

Συννημένα: