Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης δήμου Μανταμάδου

Στις 23/11/2011 υπογράψαμε σύμβαση κατασκευής έργου
"ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ " , προϋπολογισμού 2.550.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 16%), ενάριθμου έργου ΣΑΕΠ 0888, Κ..Α 2010ΕΠ08880038.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης μήκους L= 22.000m στους οικισμούς της Δημοτικής ενότητας Μανταμάδου.

Κατασκευή δυο δεξαμενών, όγκου 125m3 στους οικισμούς Κάπης και Κλειούς και δυο δεξαμενών, όγκου 50m3, στους οικισμούς Ανοιχτού – Παλιού και Λιμανιού Κάπης.

Κατασκευή τριών αντλιοστασίων ύδρευσης στους οικισμούς Μανταμάδου, Κλειούς και Παραλιακών Μανταμάδου και ενός συλλεκτηρίου φρεατίου σον οικισμό Τσονίων, καθώς και τεσσάρων οικισμών αντλιοστασίων.

Τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων και H/Z σε όλα τα παραπάνω αντλιοστάσια, καθώς και αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων και τοποθέτηση H/Z σε υφιστάμενα αντλιοστάσια και γεωτρήσεις , σύμφωνα με την H/M μελέτη του έργου.