Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού συνδέσμου στην ευρύτερη περιοχή Παμφίλων - Πύργοι Θερμής

Κύριος του έργου: ΔΕΥΑ Λέσβου Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου 70.000€Αντικατάσταση του υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού του εξωτερκού υδραγωγείου του Συνδέσμου. Η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης θα γίνει με αγωγό πολυαιθυλενίου.